spädis

Hur går en inskolning på vårt hunddagis till?

Alla hundar som börjar på dagis måste gå igenom en inskolning. Den handlar helt enkelt om att hunden ska få vänja sig vid dagismiljön och de nya rutinerna i sin egen takt. Innan vi tar in en ny hund vill vi att hunden och ägaren gör ett litet besök hos oss. Vi ser lite hur hunden är, och ni får se hur vi är, hur vi jobbar och hur dagis ser ut. Vi berättar om rutiner och ni ställer de frågor ni har! Om allt stämmer skriver vi kontrakt och bestämmer ett inskolningsdatum. 

Dag ett: Vår nya hund anländer klockan 10.00 och får gå en lång, trevlig promenad tillsammans med sina nya kompisar. De motioneras tillsammans och har möjlighet att lukta av varandras kissfläckar och känna av varandras personlighet. När hundarna kommer in sätter sig en fröken i boxen och övervakar! Inga hundar får vara stroppiga, hetsiga eller störa den nya hunden på ett för den irriterande sätt. Hundarna ska inte behöva lösa konflikter själva utan det gör vi i personalen. Det brukar dock alltid gå otroligt bra med nya hundar i boxarna, de hundar vi har är vana, vänliga och lugna. Klockan 13.00 hämtas den nya hunden och morgondagens tider bestäms.   

De resterande dagarna: Tider för resten av veckan bestäms allt eftersom och baseras på den nya hundens framsteg i inskolningen. Om hunden är trygg och säker i den nya miljön utökar vi tiden under hela veckan, men om hunden är litet försiktigare och på den osäkra sidan kan den behöva lugnare, kortare dagar under en längre tid. Vid hämtning diskuterar vi alltid med ägaren om hur dagen gått och vilka tider som hunden kan vara på dagis kommande dag. 

Till dig som skolar in en hund på dagis

Tänk på att dagismiljön innebär väldigt många nya intryck för hunden. Det är nya hundar, nya rutiner, nya människor samt nya promenadvägar. Hunden blir oftast väldigt trött under inskolningen och någon vecka efteråt, tills den har landat i allt det nya. Det kan vara bra att undvika hetsiga lekar, bollkastning, möten med nya hundar samt krävande aktiviteter under inskolningen. Satsa på långa, lugna promenader, kontrollerad fysisk träning och massa vila istället. 

inför inskolningen

Om vår hund ska börja på dagis, eller vi planerar att skaffa en dagisplats åt vår hund, så finns det vissa saker en kan träna på i förebyggande syfte. 

  • Passivitetsträning, att lära vår hund att ta det lugnt, bör alla hundar göra, men det är extra viktigt om hunden ska gå på dagis. Passivitetsträna hemma, ute, bland andra hundar, i nya miljöer, ja, överallt. 
  • Ensamhetsträning är en väldigt nyttig träning för den blivande dagishunden. Börja korta stunder när hunden är trött och nöjd, utöka med någon minut i taget.
  • Att lära hunden att andra människor än närmaste familjen är en stor tillgång är jättebra om hunden snabbt ska komma in i dagislivet! Be vänner och bekanta träna lite sitt och ligg med hunden, be vänner belöna med lek och godis. 

Det går alltid att boka in en privatlektion med vår instruktör om en vill få hjälp med de viktiga dagismomenten!