Problemhundar, problembeteenden

Kärt barn har många namn. Hundterapeut, hundpsykolog, problemhundskonsult, hundanalytiker, en kan kalla sig mycket när en är utbildad problemhundskonsult. Jag jobbar med oönskade beteenden som ägarna anser är ett problem hon hunden. De flesta beteenden är naurtliga för hunden och det är tillsammans med samhällets uppbyggnad och normer som beteendena blir till problem. Det är ägarens upplevelser, samhällets förväntningar och en hund som själv far illa psykiskt eller fysiskt som vi räknar till problemhundar. Dessa tre kriterier kan räknas tillsammans eller enskilda. Om du är orolig över att din hund mår dåligt, har ett beteende du inte är bekväm med eller ett beteende dina grannar inte är bekväma med får du gärna höra av dig till mig. Läs mer om hur vi kommer att gå till väga nedan!