hundmöteskurs

Vad? I kursen lär vi oss mer om utfallsproblematik, vad som kan orsaka det och hur en arbetar bort det. Vi går igenom olika metoder för att åtgärda problembeteendet och tränar praktiskt tillsammans med vår hund. Vi tränar även mycket passivitet och kontakt kring varandra och andra hundar. Dagens samhälle kräver otroligt mycket av våra hundar, speciellt här inne i storstaden där hundarna lever så tätt inpå varandra. Det blir en kollision av hundens olika revirzoner och utfall är en ganska normal reaktion för många hundar. 

Hur? Vi träffas fyra kvällar varannan vecka. Det första tillfället är helt teoretiskt och tar två timmar, och sker utan hund. I de resterande tillfällena jobbar vi praktiskt med hundmöten, både med lånad hund utan och med problematik, samt varandra. De är en och en halv timma långa. Efter varje tillfälle får varje deltagare individuella träningstips att arbeta med tills nästa gång. 

Varför? För att förare och hund ska få bättre kontakt och passivitet kring andra hundar. Ekipaget skall ha fått individanpassade verktyg för att förbättra och hantera hundens oönskade beteenden vid hundmöten.

För vem? Alla hundar med utfallsproblematik, oavsett om det beror på glädje, osäkerhet eller aggression. 

22/2, 1/3, 8/3, 15/3
Fyra vardagkvällar, varje vecka, 1,5 timmar vardera + individuell coachning mellan tillfällena
18:30-20:00
Åtta plaster
1500kr
Ringvägen 77